Logo

कक्षा १२ पास भएका विद्यार्थीले कसरी लिने शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु ?


राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षाा १२ को नतिजा सार्वजनिक गरेपछि धेरै विद्यार्थीहरुमा शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेसन र प्रोभिजनल प्राप्त गर्ने तरिकाबारे चाँसो देखिएको छ ।

कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशित पछि विद्यार्थीहरुलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट उपलब्ध गराइने शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेसन र प्रोभिजनल प्राप्तिका लागि विभिन्न मापदण्डहरु पूरा गर्नुपर्ने बताएको छ ।

१- अक्षराङ्कन पद्दति (रजिस्ट्रेसन नम्बरको सुरुको दुई अङ्क ७३ वा सो भन्दा कम भएका) अनुरुप परीक्षमा सहभागी विद्यार्थीहरुले कक्षा ११ र १२ का सबै विषयमा उत्र्तीण (सैद्धान्तिक तर्फ न्युनतम ३५ प्रतिशत र प्रयोगात्मक तर्फ न्युनतम ४० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको) भए पश्चात मात्र शैक्षिक प्रमाणपत्रका लागि निवेदन पेस गर्नुपर्ने छ ।

सबै विषयमा उत्र्तीण नभई रकम दाखिला गरेमा उक्त रकम फिर्ता हुने छैन ।

२- अक्षराङ्कन पद्दति (रजिस्ट्रेसन नम्बरको सुरुको दुई अङ्क ७४ वा सो भन्दा बढी भएका) अनुरुप परीक्षमा सहभागी विद्यार्थीहरुले कक्षा ११ र १२ का सम्पूर्ण विषयमा सैद्धान्तिक तर्फ न्युनतम डी प्लस र प्रयोगात्मक तर्फ न्युनतम सी ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरुले मात्र शैक्षिक प्रमाणपत्रका लागि निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । कुनै विद्यार्थीले तोकिएको ग्रेड प्राप्त नगरी रकम दाखिला गरेमा उक्त रकम फिर्ता हुने छैन ।

३- शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र लिई सकेका विद्यार्थीहरुले ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिन पाउने छैनन् ।

साथै कुनै विषयमा सी वा डी प्लस प्राप्त गरी पुनः ग्रेडवृद्धिका लागि परीक्षा दिने विद्यार्थीहरुले ग्रेडवृद्धि परीक्षाको नतिजा आउनुपूर्व नै शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएको खण्डमा पछिल्लो पटक दिइएको ग्रेडवृद्धि परीक्षाको परीक्षाफल समावेश नहँने हँदा त्यस्ता विद्यार्थीहरुले ग्रेडवृद्धि परीक्षाको नतिजा प्राप्त भए पश्चात मात्र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रका लागि निवेदन पेस गर्नुपर्ने छ ।

४- शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु (ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेसन र प्रोभिजनल क्रमशः रु ३५०, रु ४००, रु ३५०) बापत रु १,१०० शुल्क लाग्ने छ । कक्षा १२ को ग्रेडवृद्धि परीक्षाबाट उत्र्तीण भएका विद्यार्थीहरुका लागि थप रु ३५० बुझाउनु पर्ने छ ।

विद्यालयले विद्यार्थीहरुसँग तोकिए भन्दा बढी शुल्क लिन पाइने छैन ।

(न्यूज भण्डारमा प्रकाशित समाचारमा गुनासो, सल्लाह, सुझाव भए, समाचार वा विज्ञापन प्रसारण गर्नुपरेमा फोन वा इमेलमार्फत सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।)

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्