१५  सहकर्मीको हत्या गरी दक्षिण कोरिया भागेर आउने  हरूलाई  उत्तर कोरिया फर्काइयो 

बिश्व समाचार